קליפר הסתרה

15   20

אהיל כוכב

29   50

אהיל כוכב

29   50